Besöksadress

Esplanaden 2
531 31 Lidköping

 

Charlotte Wallin Psykoterapi,  parterapi, handledning och coaching samt uppdrag som organisationskonsult i Lidköping med möjlighet till uppdrag inom Västra Götaland.

Genom Charlotte Wallin AB, Målaregatan 18B i Lidköping finns möjlighet till psykoterapi, familje- och parterapi men också handledning för verksamheter och familjehem liksom utvecklingsuppdrag och coaching för företag och organisationer när det gäller individ, team och ledarskap.

Vi formas och formar

Som människa är vi redan från födsel sökande och i beroende av social kontakt för växt och utveckling. Vårt behov av vår omgivning  och vår förmåga att förhålla oss till oss själva och andra är ständigt pågående. Vårt grundläggande behov av samspel och sociala relationer bidrar till hur vi formas och hur vi formar.

 

 

Oavsett om vi är en enskild individ, tillsammans i relation eller familj, liksom inom en grupp eller organisation sker reaktioner på kommunikation som består av information och energi, känslor. Reaktioner som kan vara av både inre och yttre karaktär. Ibland uppstår behov av hjälp för att komma vidare.

Kris och förändring

För att komma vidare blir en förflyttning avgörande för att på ett nytt sätt möta påfrestningar som ryms inom vardag och livet självt. Det kan ske genom både inre och yttre förflyttning, transformation där insikt, förståelse och medvetenhet föder hopp.

 

Att gå från ett nu till ett nytt nu är möjligt.

Interaktion och integrativt förhållningssätt.

Jag drivs av att skapa en trygg miljö, med närvaro i mötet som skapar förutsättningar för att vidga perspektiv, hantera och förstå för att uppnå förändring.

För mig är det viktigt att mötas tillsammans, i interaktion och genom ett integrativt förhållningssätt skapa utrymme för bredare perspektiv på relativt befästa sanningar och förenklingar som leder till nya insikter och sätt att anta livets utmaningar på.

 

Välkommen att kontakta mig!

Hållbarhet

Det globala målen om hållbarhet är för mig överförbara till utveckling för den enskilda individ, familj och system, grupp och organisation samt något som kopplas till miljö och ekonomiska resurser.

Mitt yrkesutövande vilar på en vetenskaplig grund, evidensbaserade metoder och gedigen klinisk erfarenhet. Akademiska meriter och den kvalitetssäkring som finns genom erhållen socionomauktorisation står för en hållbarhet i det tjänster jag tillhandahåller.

Centralt för mig är ett etiskt förhållningsätt både för det egna utövandet och för den utveckling som efterfrågas. Hållbarhetsperspektivet med människan i fokus är en inspirationskälla för mig mot en mer hållbar värld. Varje människa är en del i helheten av vår värld.

Jag är auktoriserad socionom, grundläggande psykoterapeut utbildad i familj och nätverk, handledare i psykosocialt arbete och vidareutbildad inom organisationsutveckling.

Jag är en del inom Esplanadens mottagning som genom vår samlade kompetens erbjuder ett kvalificerat utbud av kunskap och erfarenhet.

Psykolog Skylvik AB 
Mats Andersson – Familj- & Föräldrastöd
Parterapikonsulterna

Våra kompetensområden är anknytning och relation, trauma, konflikt och kris, våld i nära relation samt affektfokus. Vi arbetar med individuellt stöd, parterapi och handledning och konsultation, organisation och ledarskapsstöd.