Besöksadress

Esplanaden 2
531 31 Lidköping

Organisationskonsult

Genom en ledning och styrning med siktet inställt på förändring och anpassning för kommande behov skapas förutsättning för ledarskap och medarbetarskap i modern tid. Tillsammans och i samverkan med människan i centrum väcks möjligheter och framtidsdriv vilket är av betydelse för att utveckla hållbara organisationer.

Verksamhetsegenskaper kan behöva omprövas då de både vidmakthåller och möjliggör. Genom kartläggning och analys möjliggörs nya, transformerade arbetssätt för att uppnå en mer välfungerande organisation. Här kan insatser på individ, grupp eller organisationsnivå bidra till utveckling. Min egen erfarenhet av operativt och strategiskt arbete inom kommunal förvaltning och akademisk utbildning bidrar till kompetens och helhetsperspektiv för ett organisationsutvecklande stöd.

Min drivkraft är att bistå med perspektiv för att möta, leda och förändra i den komplexitet som föreligger inom organisationer och i relation till en ständigt föränderlig omvärld.

Jag tar mig an uppdrag i samverkande anda och utgår från ett prestigelöst och lyhört förhållningssätt i syfte att bidra med perspektiv för utveckling som passar det aktuella behovet. Jag har ett engagemang för social hållbarhet och människan i centrum för utveckling och förändring där delaktighet, ansvar och hälsofrämjande inslag inspirerar. 

  • Chefsstöd/handledning och coaching
  • Medarbetarstöd
  • Teamutveckling
  • Organisationsstöd/utveckling

Välkommen att kontakta mig nedan: