Besöksadress

Esplanaden 2
531 31 Lidköping

Handledning

Handledning syftar till att stärka professionen och utveckla förmågan att möta krävande arbetsuppgifter där den enskilde får verktyg kring den egna arbetsinsatsen och nödvändiga gränser. Professionell handledning syftar till att stärka kvaliteten genom att höja och bibehålla de handleddas kompetens. Handledning har också visat sig fungera förebyggande när det gäller stress-belastning i arbetet.

Som handledare ansvarar jag för att skapa förutsättningar genom ett gott samtalsklimat med fokus på att utveckla och stärka både individ och gruppen. Det är den professionella utvecklingen med integrering av teori och praktik som är i fokus liksom självreflektion med bearbetning av egna känslor men också att belysa de egna insatserna. Genom min egen erfarenhet av psykosocialt arbete och teoretisk vidareutveckling finns kompetens och kunskap för de arbetsområden, arbetsförhållanden och de villkor som föreligger vilket bidrar till ett värdefullt helhetsperspektiv. Handledning kan ges som:

  • ärende- och processhandledning
  • enskild eller i grupp
  • handledning familjehem
  • chefshandledning

 

Se nedan för kontakt med mig.